Senectus

Senectus AB är verksamt med fastighetsutveckling och -förvaltning av fastigheter avsedda för äldre- och seniorboenden samt annan omsorgsverksamhet.

Senectus leds av personer som har långvarig och bred erfarenhet av planering, byggande, förvaltning och ägande av omsorgsfastigheter. Senectus ägs av Jikell AB. Bolaget har en finansiellt stark ställning och kan lämna goda referenser.

 

Målsättning

Senectus målsättning är att vara den part som omsorgsgivande företag och kommuner helst diskuterar med och genomför fastighetsprojekt inom äldreboende. Bolaget strävar efter att vara känt för att ha det mest omtyckta och bäst fungerande boendet i sitt slag på den ort de finns.

Senectus tillhandahåller, finansierar och ansvarar till alla delar för att ändamålsenliga senior- och äldrebostäder kommer till stånd utifrån förutsättningar och behov. Planering och byggande sker i nära samarbete med framtida hyresgäst; kommun eller omsorgsgivande företag.

 

Filosofi

Hög kvalitet på boendet är av mycket stor vikt för Senectus och för många äldre eftersom boendet blir viktigare ju äldre man blir. Boendet blir ofta centralpunkten i livet, där tidigare familjen, arbetet eller någon fritidsaktivitet var det viktiga.

Att kroppen blir gammal innebär inte att själen åldras. Men förändringen ställer vissa krav på praktiska inrättningar i en fastighet.

Hög kvalitet på boendet är av mycket stor vikt för Senectus och för många äldre eftersom boendet blir viktigare ju äldre man blir. Boendet blir ofta centralpunkten i livet, där tidigare familjen, arbetet eller någon fritidsaktivitet var det viktiga.

 

Att kroppen blir gammal innebär inte att själen åldras. Men förändringen ställer vissa krav på praktiska inrättningar i en fastighet.

 

Hög kvalitet

Prisvärd hyra 

 

Trygghet och omtanke