Äldreboende i Söderby Park - Salem

Äldreboende för 54 boende med träffpunktssamlingsal och trädgård vid Söderby torg.

 

Äldreboende i Söderby Park

 

 

 

Skriv ut