Äldreboende i Stenhamra

ca 5200 kvm Ekerö Kommun 63 platser

Beräknas vara klar: maj 2017

 

Huset med två kringbyggda innergårdar är framtaget med tanke på de boendes självständighet,  tillgänglighet och trygghet. Stor vikt har lagts vid att skapa gemensamma lokaler som är trivsamma och välkomnande med flödande dagsljus. Och mycket grönska.

De två gårdarna ger de boende direkt tillträde till utemiljöer där de kan vistas på ett lugnt och tryggt sätt.

 

Stenhamra

 

De olika uteplatserna ges olika karaktärer, där den ena får karaktären av "grönt rum" med möjlighet till inglasning och växtlighet året om. Uteplatsen vid matplatsen ligger i anslutning till en innergård. Här ges de boende kontakt med boende på andra enheter och blir delaktiga i ett gemensamt socialt uterum och liv.

 

Stenhamra interiör

 

Vid huvudentrén utformas ett entrétorg som en livfull mötesplats med café/matsal i direkt anslutning till den överglasade gården. Den överglasade gården blir ett vackert rum med helt flexibel användning i hjärtat av huset.

 

Intill gården ligger förutom caféet även en hörsal och det finns goda möjligheter att samanvända ytorna. Från entrétorget når man även friskvård och spa såväl som hår- och fotvård.

 

Lägenheterna är disponerade med hall, kök, bostadsrum och hygienrum. Hälften av lägenheterna är anpassade för parboende, genom att en dörr mellan enheterna upptagits

 

Stenhamra fågelperspektiv

Skriv ut