FÖRVALTNING OCH UTVECKLING AV OMSORGSFASTIGHETER

Senectus AB är verksamt med fastighetsutveckling och förvaltning av fastigheter avsedda för äldre- och seniorboenden samt annan omsorgsverksamhet.

Senectus leds av personer som har långvarig och bred erfarenhet av planering, byggande, förvaltning och ägande av omsorgsfastigheter.

UTVALDA PROJEKT

Äldreboende i Stenhamra - Ekerö Kommun

Söderströmsgården – ca 5200 kvm med 63 boendeplatser och restaurantkök. Färdigställt 2017.

Huset med två kringbyggda innergårdar är framtaget med tanke på de boendes självständighet, tillgänglighet och trygghet.

Stor vikt har lagts vid att skapa gemensamma lokaler som är trivsamma och välkomnande med flödande dagsljus. Söderströmsgården drivs av Ekerö kommun och invigdes av HMD Silvia 2018.

Villa Botvid

Sandstugan har i maj 2018 bytt namn till Villa Botvid. Senectus har byggt ännu en flygel med plats för 27 nya lägenheter.

I ljusa fräscha lokaler och med hemtrevlig och verksamhetsanpassad inredning drivs Villa Botvid i regi av Vardaga /Ambea.

Äldreboende & Förskola i Tollare - Nacka

Äldreboendet ”Villa Tollare” har plats för 72 boende och förskolan ”Lilla Tollare” om 6 avdelningar är placerad i markplan.

Verksamheterna har tillgång till en generös takterrass med pergola och fantastisk utsikt över Lännerstasundet och närhet till det nybyggda området Tollare.

Det finns även en stor fantasifull lekplats och naturmark till förskolan.

Verksamheten bedrivs av stiftelsen Stora Sköndal