Liljefors Torg 6

Fakta

Liljeforstorg Uppsala kommun

47 lägenheter

Färdigställt 2020

Avyttrat 2020

 

Avyttrat 2021