Genomförda projekt

Tidigare ägda fastigheter

Kopparsjön, Karlsborg

Äldreboende, dagverksamhet och förskola i samarbete med Karlsborgs kommun. Fastigheten innehåller också privata seniorboenden.

Ombyggt: 2006
Yta: ca 3000 kvm
Lägenheter: 22 st

Rättviks vårdcentral & äldreboende

Äldreboendet förhyrs av Rättviks kommun och Landstinget Dalarna, vilket bedriver vårdcentral, BVC, folktandvård, ambulansverksamhet, sjukgymnastik etc i fastigheten.

Yta: 10440 kvm

Lindögården, Västervik

Västerviks kommun blockförhyr fastigheten för äldreboende, demensvård och förskola.

Byggår: 1990
Yta: 3788 kvm
Lägenheter: 35 st

Billingsro, Skövde

Gruppboende, dagverksamhet, träffpunkt i samarbete med Skövde kommun. Fastigheten innehåller också privata seniorboenden.

Ombyggt 2006
Yta: ca 3000 kvm