Söderby Torg

Fakta

Äldreboende Söderby Torg

Söderby Park, Salems kommun

Äldreboende för 54 boende med träffpunktssamlingsal och trädgård

Färdigställt 2015.

Avyttrat 2018