Liljefors Torg 4

Fakta

Äldreboende Liljefors Torg 4

Liljeforstorg Uppsala kommun

Äldreboende omfattar 70 lägenheter, hemtjänst- och träffpunktslokal i Uppsala.

Färdigställt 2012

Avyttrat 2021