Fastigheter

Hög kvalitet på boendet är av mycket stor vikt för Senectus och för många äldre eftersom boendet blir viktigare ju äldre man blir. Boendet blir ofta centralpunkten i livet, där tidigare familjen, arbetet eller någon fritidsaktivitet var det viktiga.

 

Att kroppen blir gammal innebär inte att själen åldras. Men förändringen ställer vissa krav på praktiska inrättningar i en fastighet.

Pågående projekt

Seniorkvarter Sollentuna

Genomförda projekt

Vasagård