Senectus

Senectus AB är verksamt med fastighetsutveckling och förvaltning av fastigheter avsedda för äldre- och seniorboenden samt annan omsorgsverksamhet.

Senectus leds av personer som har långvarig och bred erfarenhet av planering, byggande, förvaltning och ägande av omsorgsfastigheter.

Målsättning

Senectus målsättning är att vara den part som omsorgsgivande företag och kommuner helst diskuterar med och genomför fastighetsprojekt inom äldreboende. Bolaget strävar efter att vara känt för att ha det mest omtyckta och bäst fungerande boendet i sitt slag på den ort de finns.

Senectus tillhandahåller, finansierar och ansvarar till alla delar för att ändamålsenliga senior- och äldrebostäder kommer till stånd utifrån förutsättningar och behov. Planering och byggande sker i nära samarbete med framtida hyresgäst; kommun eller omsorgsgivande företag.

Filosofi

Hög kvalitet på boendet är av mycket stor vikt för Senectus och för många äldre eftersom boendet blir viktigare ju äldre man blir. Boendet blir ofta centralpunkten i livet, där tidigare familjen, arbetet eller någon fritidsaktivitet var det viktiga.

Att kroppen blir gammal innebär inte att själen åldras. Men förändringen ställer vissa krav på praktiska inrättningar i en fastighet.

Hög kvalitet på boendet är av mycket stor vikt för Senectus och för många äldre eftersom boendet blir viktigare ju äldre man blir. Boendet blir ofta centralpunkten i livet, där tidigare familjen, arbetet eller någon fritidsaktivitet var det viktiga.

 

Att kroppen blir gammal innebär inte att själen åldras. Men förändringen ställer vissa krav på praktiska inrättningar i en fastighet.

Hög kvalitet

  • Våra fastigheter med boende för äldre ges en omsorgsfull utformning med möjlighet att skapa en trevlig hemmiljö. Trygghet i boendet skapas genom funktionella lägenheter med genomtänkta lösningar som är bekväma att röra sig i och som ger god arbetsmiljö för personal. Ett stimulerande boende skapas genom att det finns naturliga miljöer för gemenskap och utevistelser samt att boendet ligger i en händelserik omgivning.
  • Senectus eftersträvar en hög arkitektonisk kvalitet i fastigheterna.

Prisvärd hyra 

  • Senectus ska erbjuda högkvalitativa äldreboenden till prisvärd hyra.
  • Finansieringen av äldreomsorgen sätter ett tak på hyresnivån.
  • Senectus eftersträvar en låg byggkostnad genom att kreativt utveckla metoder, processer och affärslösningar.
  • Senectus eftersträvar alltid industriellt byggande där så är möjligt.